‘โครงข่ายสามัญชนเพื่อเมืองผลประโยชน์’  จี๋ ‘บิ๊กตู่’ อธิบาย เงื่อนไม่รับร่างกฎหมาย…


‘โครงข่ายพลเมืองเพื่อเมืองผลประโยชน์’  จี๋ ‘บิ๊กตู่’ ให้อธิบาย เงื่อนไม่รับร่างกฎหมายเงินบำนาญของสามัญชน
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 8 ก.พ. ที่ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าก.พ. กรุ๊ปโครงข่ายราษฎรเพื่อเมืองผลประโยชน์ ปริมาณ 50 คน นำโดย นายนิมิตร์ เทียนอุดม ยื่นหนังสือถึง พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่อง ขอให้ทวนการพิเคราะห์รับประกันร่างพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ) เบี้ยบำนาญแห่งชาติ พุทธศักราช … ที่เสนอโดยภาคพสกนิกร
อ่านข่าวสาร : โครงข่าย ประชาชนเพื่อเมืองผลประโยชน์​ บุกทำเนียบวันพรุ่ง ข้างหลังนายกรัฐมนตรีเมินหน้าร่าง พระราชบัญญัติเงินบำนาญแห่งชาติ ที่ด้วยกันลงชื่อ
นายนิมิตร์พูดว่า ได้มีหนังสือตามอ้างแจ้งให้ราษฎรผู้เสนอข้อบังคับว่า พล.อำเภอประยุทธ์ ปฏิเสการยืนยันร่างกฎหมายเงินบำนาญแห่งชาติฉบับดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ตั้งแต่แมื่อพลเมือง 13,246 รายนาม ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญแห่งชาติ พุทธศักราช … ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 แล้วประธานรัฐสภาวิเคราะห์ว่าเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง ก็เลยส่งร่างฉบับนี้ไปยังนายกฯ เพื่อการยืนยันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ตรงเวลากว่า 15 เดือน

นายนิมิตร์พูดว่า จนถึงวันที่ 4 ก.พ. 2564 นายกฯ มีความเห็นอย่างเป็นทางการว่าไม่รับรองร่าง พระราชบัญญัติ เบี้ยบำนาญแห่งชาติ ฉบับประชากร ให้ไปสู่การพิเคราะห์ในที่ประชุม
นายนิมิตร์กล่าวว่ากล่าว โครงข่ายพลเมืองฯมีความคิดเห็นว่าควรจะเสนอร่างกฎหมายที่มาจากความปรารถนาของราษฎรให้ไปสู่การพิเคราะห์ของที่ประชุมที่มีตัวแทนจากเสียงพลเมือง ดังนี้ โครงข่ายพสกนิกรที่ร่วมลงชื่ออีกทั้ง 13,246 รายนามขอเรียกร้องให้
1.พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แจกแจงต่อสาธารณะถึงเหตุผลที่มองไม่เห็นถูกใจต่อร่างกฎหมายของประชากร
2.ทวนและก็ใคร่ครวญให้การยืนยัน พระราชบัญญัติบําที่นาญแห่งชาติ พุทธศักราช … ที่เสนอโดยภาคประชากรใหม่ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชากรทั้งยัง 13,246 รายนาม

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *