เลิกแล้ว! ชง คณะรัฐมนตรีใช้เงินกู้ยืม 3.71 หมื่นลิตร จ่าย ‘มัธยม33พวกเรารักกัน’ 4 พัน/คน คิวถัดไป ‘ข…


เลิกแล้ว! ชง คณะรัฐมนตรีใช้เงินกู้ยืม 3.71 หมื่นล้าน จ่าย ‘มัธยม33พวกเรารักกัน’ 4 พัน/คน คิวถัดไป ‘ขรก.-ผู้รับจ้างเมือง-รัฐวิสาหกิจรายได้น้อย’ จัดเตรียมลุ้น
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการเงิน กล่าวมาว่า คณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายเงินกู้ยืมตามพระราชกำหนด (พระราชกำหนด) กู้ยืมเงิน 1 ล้านล้านบาท ได้เห็นดีเห็นงามวงเงินในแผนการ มัธยม33 พวกเรารักกันแล้ว โดยคาดว่ากระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติแผนการวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์นี้
ศูนย์ข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่า คณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายเงินกู้ยืม พระราชกำหนดกู้ยืม 1 ล้านล้านบาท เห็นดีเห็นชอบในแนวทางมาตรการ มัธยม33 พวกเรารักกัน โดยอนุมัติวงเงินแผนการ 3.71 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ปริมาณโดยประมาณ 9 ล้านคน รายละ 4,000 บาท ตรงเวลา 1 เดือน ต้นแบบจะเป็นการทยอยจ่ายเหมือนกับโครงงานพวกเราชนะ โดยงบประมาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วโยกเงินมาจากเงินในส่วนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม ที่ปัจจุบันนี้หลงเหลืออยู่ 3.9 แสนล้านบาท เพื่อมาใช้ในส่วนแผนแก้ไขแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจ
ศูนย์ข่าวจากกระทรวงการคลังพูดว่า สำหรับมาตรฐาน พื้นฐานของแผนการ มัธยม33 พวกเรารักกัน จะใช้เฉพาะมาตรฐานคนที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท จะไม่ผ่านการคัดเลือกกรอง และเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมือง ก็จะได้สิทธิร่วมแผนการพวกเราชนะแล้ว เพราะฉะนั้นจะไม่ผ่านคัดเลือกกรองแผนการ มัธยม33 พวกเรารักกัน
“ส่วนคนที่คาบกันระหว่าง เป็นผู้เอาประกันตน ตามมายี่ห้อ 33 และก็มาตรา 39,40 นั้น ให้ยึดตามความเห็น คณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ม.ค. 2564 ที่ คณะรัฐมนตรี เห็นด้วยโครงงานพวกเราชนะ แม้ในวันนั้น (19 เดือนมกราคม ) ถ้าเกิดเป็นผู้เอาประกันตนอยู่ในมาตรา 39 รวมทั้ง 40 จะได้รับสิทธิแผนการพวกเราชนะ แต่ว่าถ้าอยู่ในมาตรา 33 จะได้สิทธิในโครงงาน มัธยม33 พวกเรารักกัน” ที่มาของข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าว
ศูนย์ข่าวจากกระทรวงการคลังพูดว่า ดังนี้ แผนการดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะไม่มีการนำมาตรฐานรายได้พึงจะประเมินมาใช้สำหรับเพื่อการพิเคราะห์ด้วย โดยกระทรวงแรงงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ในอาทิตย์หน้า
ศูนย์ข่าวจากกระทรวงการคลังพูดว่า ส่วนมาตรการดูแลเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับจ้างเมือง รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย ทางกระทรวงการคลังได้มอบให้กรมบัญชีกลางดูแลเรื่องดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วแล้ว แต่ว่ายังมิได้สรุปเนื้อหา

Similar Posts