ศบค.เปิดเผย ไทยป่วยไข้วัววิดใหม่ ต่ำลงเหลือ 171 ราย ไม่มีตายเพิ่ม


ศบค.เปิดเผย ไทยเจ็บไข้วัววิดใหม่ ลดน้อยลงเหลือ 171 ราย ไม่มีตายเพิ่ม
ตอนวันที่ 19 เดือนมกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน ผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทย ว่า ในวันนี้เจอผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 171 ราย เป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 158 ราย
นพ.ทวีศิลปบอกว่า ในปริมาณดังที่กล่าวมาข้างต้น แบ่งเป็น ตรวจเจอในระบบเฝ้าระวังรวมทั้งบริการ 33 ราย แล้วก็ผู้ติดโรคจากการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 125 ราย กรุ๊ปผู้เดินทางมาจากต่างถิ่นและก็เข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 13 ราย
นพ.ทวีศิลปบอกว่า ปริมาณคนเจ็บรวมสะสม 12,594 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 10,292 ราย จากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 4,107 ราย รักษาหายแล้ว 9,356 ราย เหลือรักษาอยู่ 3,168 ราย แล้วก็ผู้ตายสะสม 70 ราย

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *