ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชี้นักเดินทางรัสเซีย-คาซัคสถาน ติดเชื้อโรควันแรกที่มาถึงเยอะ จัดเตรียมชงศูนย์กลางใคร่ครวญ

Similar Posts