นายก อบจ.จังหวัดราชบุรี มอบแนวนโยบายการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ และก็ข้าราชการ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์64 นายพัฒนา นิติทอง นายกหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พูดว่า หลังจากที่มีการเปิดสัมมนาสถลา อบจ.หนแรกมีการเลือกประธาน และก็รองประธานที่ประชุมผ่านไปแล้ว ข้างหลัง กกต.รับสมัครรองผลของการลงคะแนนเสียง ก็เลยได้มีการสัมมนามอบแผนการการกระทำราชการให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งข้าราชการ กว่า 114 คนในห้องที่ใช้สำหรับการประชุมใหญ่ชั้น 4 ตึกหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19
ดังนี้ได้มีการชี้แนะคณะผู้บริหารมี นายเจริญก้าวหน้าชชัย นพชาติสถิตย์ รองนายก นายจตุๆพร ดวงใจจำพวกทิพย์ รองนายก นายชัยโรจน์ เอกอัครอัญธรณ์ ผู้ช่วยนายก นายดุสิต จิรภัทราแขน ผู้ช่วยนายก นายชิตสกล รังษีเสริมสุข ผู้ช่วยนายก นายสุพรชัย จิตเหม็นตุรงค์เครื่องแต่งตัว ที่ปรึกษานายก และก็ภาควิชาร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับในการมอบแผนการสำหรับเพื่อการดำเนินงานหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ย้ำคืนความสบายให้กับชาวจังหวัดราชบุรี โดยจะจัดการมี แผนการเร่งด่วนการพัฒนารวมทั้งปรับแก้ภูมิทัศน์พื้นที่เขาแก่นจันทร์ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งที่พักผ่อนผ่อนคลายที่มีความสะอาดงดงาม การแก้ไขศูนย์เครื่องยนต์ อบจ.จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ แนวนโยบายการปกป้องแล้วก็แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย แล้วก็ภัยจากธรรมชาติในพื้นที่ จังหวัดจังหวัดราชบุรี โดยเกื้อหนุนเครื่องยนต์ สร้างระบบน้ำขนาดใหญ่ และก็ปรับปรุงโครงงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือพลเมืองในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แล้วก็การกสิกรรมอย่างรอบด้าน
นอกนั้น ในส่วนของขั้นตอนการปรับปรุง จังหวัดจังหวัดราชบุรี ยังเน้นให้ครอบคลุมที่มีความสำคัญในการรบอีกทั้ง 6 ด้าน มี การพัฒนาด้านองค์ประกอบเบื้องต้น สาธารณูปโภครวมทั้งสาธารณูปการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเจริญจัดระบบชุมชน/สังคม ปรับปรุงด้านการวางเป้าหมาย ผลักดันการลงทุนพาณิชยกรรมแล้วก็การท่องเที่ยว ปรับปรุงด้านการบริหารจัดแจงรวมทั้งการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาตและก็สภาพแวดล้อม และก็ปรับปรุงด้านศิลป์ วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาพื้นเมือง โดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น และก็ทุกภาคส่วน ตลอดจนเปิดรับฟังความเห็นของประชากรในด้านต่างๆเอามาปรับปรุงจังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้นถัดไป

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *