‘ทวี สอดส่อง’ ชี้ พระราชบัญญัติลงชื่อถอดถอนสมาชิกสภาแคว้นฯ มอบอำนาจผู้ว่าฯ นายอำเภอ ถอนชื่อประธานท้…


‘ทวี สอดส่อง’ ชี้ พระราชบัญญัติลงชื่อถอดถอนสมาชิกสภาเขตแดนฯ ให้สิทธิผู้ว่าฯ นายอำเภอ ถอนชื่อประธานเขตแดนได้ เสมือนยุบหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ขอให้ถอนข้อบังคับนี้ออก
ตอนวันที่ 3 ก.พ. ที่สภานิติบัญญัติ มีการสัมมนาสภาผู้แทนราษฎรวาระใคร่ครวญ “ร่าง พระราชบัญญัติการลงชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาเขตแดน หรือประธานแคว้น พุทธศักราช …” ซึ่งพันตรีอ:ทวี สอดส่อง ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) แบบบัญชีรายชื่อ แล้วก็เลขาธิการพรรคประเทศชาติได้ขอซักไซ้เพิ่มเติมอีกว่า คิดว่าร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ตรงข้ามรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุว่าความกำกวม และก็สำคัญเป็นอย่างมากเป็นจะก่อให้เจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาค เป็นผู้ว่าและก็นายอำเภอเป็นผู้สั่งการหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น ราวกับเป็นการรื้อฟื้นการปกครองส่วนภูมิภาค เป็นเป็นการให้อำนาจ ไม่ใช่กระจายอิทธิพล แต่ว่าข้อบังคับ พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการให้ใส่หมวก 2 ใบ เป็นใบหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาค อีกใบหนึ่งเป็นการดูแลเขตแดน เสมือนในสมัยก่อน
พันตำรวจเอกทวี กล่าวย้ำว่า “หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นมาจากพสกนิกร ซึ่งกรรมวิธีของข้อบังคับนี้เสมือนเป็นการให้ประชากรแจ้งร่องรอยต่อนายอำเภอ หรือผู้ว่า หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะสามารถให้ท่านให้โทษต่อผู้ที่ราษฎรเลือกได้ ซึ่งถ้าแปลความข้อบังคับดังที่ร่างมานี้ ราวกับเป็นการยุบหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนๆเพราะเหตุว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจซักถาม แล้วก็ยุบ ท่านก็ส่งคนเข้าไปดูแลแล้วยุบ ถ้าเกิดข้อบังคับคลุมเครือแบบนี้ ขอให้ท่านถอนออกได้หรือเปล่า”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *