ตี 1 กรุงเทพมหานครแถลง จังหวัดกรุงเทพ สีส้ม ‘สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิ่ม’ 1 เดียวเพื่อไทย ขวางก้าวหน้าปัดกวาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชูกรุง

Similar Posts