ด่วน!! ไทยติดวัววิดวันนี้ 157 ราย ผลรวมเฉียดฉิว 1.1 หมื่นราย


ด่วน!! ไทยติดวัววิดวันนี้ 157 ราย ยอดสุทธิเฉียดฉิว 1.1 หมื่นราย
วัววิด-19 – ตอนวันที่ 13 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน ผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทย ว่า
ในวันนี้เจอผู้ติดโรครายใหม่ 157 ราย เป็นการติดโรคในประเทศ 90 ราย ติดเชื้อโรคในกรุ๊ปแรงงานต่างประเทศจากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 42 ราย และก็ผู้เดินทางมาจากต่างแดน ไม่เข้าสถานที่กักกัน (Quarantine) 21 ราย และก็ผู้เดินทางจากต่างแดน เข้าสถานที่กักกันโรค 4 ราย รวมคนเจ็บการันตีสะสม 10,991 ราย หายแล้ว 6,943 ราย รักษาอยู่ 3,981 ราย เสียชีวิตสะสม 67 ราย

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *