ชะงัก! ไทยเจ็บไข้วัววิดใหม่ 309 ราย เจอสำหรับการค้นหาเชิงรุกถึง 217 ราย


ชะงัก! ไทยป่วยไข้วัววิดใหม่ 309 ราย เจอสำหรับในการค้นหาเชิงรุกถึง 217 ราย
วันที่ 22 ม.ค. ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน ผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19)(ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทย ว่า
ในวันนี้เจอผู้ติดโรครายใหม่ 309 ราย เป็นการติดโรคในประเทศ 297 ราย แบ่งเป็นตรวจเจอในระบบเฝ้าระวังรวมทั้งบริการ 80 ราย และก็ผู้ติดโรคจากการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 217 ราย กรุ๊ปผู้เดินทางมาจากเมืองนอกและก็เข้าสถานกักกันโรค(Quarantine) 12 ราย
สำหรับ คนเจ็บจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็บริการ 80 ราย เจอใน จังหวัดสมุทรสาคร 49 ราย จังหวัดกรุงเทพ(กรุงเทพมหานคร) 8 ราย ตาก 5 ราย จังหวัดปทุมธานี 6 ราย จังหวัดนนทบุรี 1 ราย อยุธยา 2 ราย จังหวัดกาญจนบุรี 2 ราย เพชรบุรี 2 ราย จังหวัดราชบุรี 3 ราย แล้วก็จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย โดยวันนี้คนไข้รายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนมากขึ้นถึง 217 ราย เจอในจังหวัดสมุทรสาคร 212 ราย และก็ กรุงเทพมหานคร 5 ราย ช่วงเวลาเดียวกัน แผนที่เมืองไทยที่เจอคนไข้รับรอง ยังอยู่ที่ 63 จังหวัด เมื่อแบ่งรายจังหวัดพบว่าพื้นที่เจอคนเจ็บมากมายอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร สะสมที่ 5,036 ราย จังหวัดชลบุรี 648 ราย กรุงเทพมหานคร 648 ราย จังหวัดระยอง 572 ราย จังหวัดสมุทรปราการ 321 ราย และก็ เมืองจันท์ 220 ราย
ดังนี้ ปริมาณคนเจ็บรวมสะสม 13,104 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 10,765 ราย จากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 4,384 ราย รักษาหายแล้ว 10,224 ราย เหลือรักษาอยู่ 2,809 ราย คนตายสะสม 71 ราย ถ้าเกิดนับผู้ป่วยในรอบใหม่สะสมที่ 8,867 ราย หายแล้ว 6,284 ราย ยังรักษาอยู่ 2,572 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 10 ราย เสียชีวิตสะสมที่ 11 ราย
สำหรับเหตุการณ์ทั้งโลกเจอคนไข้ใหม่มากขึ้น 660,000 กว่าราย สะสมที่ 98 ล้านราย เสียชีวิตสะสมที่ 2.1 ล้านราย เมืองไทยอยู่ชั้นที่ 128 ของโลก ส่วนภรรยานมาเจอคนป่วยใหม่ 445 ราย มาเลเซียเจอคนป่วยใหม่มากกว่า 3 พันราย

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *